Po potwierdzeniu żądania usunięcia Państwa dane zostaną usunięte z bazy klientów Centrów Handlowych Auchan zarządzanych przez Ceetrus Polska Sp. z o.o.
Państwa numer telefonu lub e-mail:
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa (dalej Administrator). Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: email – rodo@ceetrus.com.
2. W zależności od wyrażonych przez Państwo zgód, dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego są przetwarzane w celu przesyłania Państwu treści marketingowych w postaci:
- newslettera zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych, zmianach kolekcji i wydarzeniach promocyjno-rozrywkowych organizowanych w Centrach Handlowych Auchan,
- informacji o loteriach i konkursach organizowanych w Centrach Handlowych Auchan, pocztą elektroniczną lub w postaci wiadomości SMS/MMS, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora i podmiotów prowadzących sklepy w Centrach Handlowych Auchan, polegający na realizacji działań marketingowych.
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od wycofania Państwa zgód.
Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłką treści marketingowych.
6. Przysługuje Państwu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia w dowolnym momencie każdej ze zgód na otrzymywanie treści marketingowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wniesiona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania Państwu treści marketingowych.
8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.